Категория Информатика

Националното състезание по Приложна информатика към УНСС

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Селектиране на учениците с формиран интерес и знания по Приложна информатика за потенциално позициониране като бъдещи студенти в УНСС; Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника в страната за пълноценно усвояване на посочения…

Национално състезание по роботика „Дни на Роботиката 23“ към ТУ-София

ЗА СЪБИТИЕТО Дни на Роботиката е традиционна инициатива на клуба по Роботика към Технически университет – София, която се провежда всяка година с цел да се насърчи и мотивира развитието на роботиката и иновациите в областта на технологиите. Инициативата включва лекции,…